Miejsca przyjęć

Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
Telefon: 89 527 11 22

Bioenergoterapeuta mgr Jan Pawlik przyjmuje cyklicznie w następujących lokalizacjach:

piątki

Olsztyn

CENTRUM TERAPII NATURALNYCH
ul. Sielska 12K
w godzinach 10-12, 16-18

[A /]